.úvod

.profil

.činnosť

.referencie

.kontakt

 

 profil

  

V priebehu rokov sa spoločnosť s využitím znalostí a skúsenosti vo všetkých oblastiach hospodárstve vypracovala na vysoko odbornú a špecializovanú projektovú a inžiniersku firmu v elektrotechnike. 

Štandartná organizačná schéma firmy je:

-oddelenie elektrotechnológie – zabezpečuje motorické inštalácie, rozvodne a transformačné stanice, riadiace systémy, tvorbu aplikačného software pre PLC,…

-oddelenie ASRTP – zabezpečuje meranie a reguláciu, automatizované systémy riadenia technologických procesov, komunikačné siete, štruktúrované kábeláže, EPS, EZS, priemyselné a káblové televízie, centrálne dispečingy, dispečerské pracoviská…

-oddelenie elektrostavebné – zabezpečuje elektroinštalácie pre osvetlenie, VZT, vykurovanie, bleskozvody a uzemnenia, vedenia káblové a vzdušné pre slaboprúd, NN, VN, zvuková technika,…

Pri väčších projektoch sa ustanovuje projekt - manažér a pracovné skupiny podľa konkrétnych požiadaviek daného projektu.

Pracovníci ELHYCO s.r.o. spracovali od r. 1960 do r. 1990 v rôznych projektových stupňoch 7 292 zákaziek s takmer 30 tisíc projektami. Od r. 1991 doteraz sme spracovali  ďalších 1 785 zákaziek.

 

 

 


Optimalizované pre   , 800x600, posledná úprava 23.3.2009Vojto